Naudojimo sąlygos

Prekių pirkimo - pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

 1.1. Šios internetinės parduotuvės www.2rieduciai.lt  prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), su jomis sutikus Pirkėjui  (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „aš sutinku su naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis ir sutinku besąlygiškai jų laikytis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo (internetinė parduotuvė www.2rieduciai.lt  ) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu  internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

 1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo „www.2rieduciai.lt  “ internetinėje parduotuvėje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo perskaityti ir sutikti su atnaujintomis Taisyklėmis.

 1.3. internetinės parduotuvės  www.2rieduciai.lt  prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekyba užsienyje vykdoma atskiru susitarimu, kuris nesusijęs su šiomis taisyklėmis.

 2.  Asmens duomenų apsauga ir privatumo sąlygos

 2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje www.2rieduciai.lt  , turi užsiregistruoti šioje internetinėje parduotuvėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Registruojantis pirkėjas taip pat įveda savo gyvenamąjį adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti, bus renkami Pirkėjo duomenys reikalingi apdoroti prekių užsakymus, pirkimus, grąžinimus, spręsti problemas susijusias su prekių užsakymu, pirkimu, grąžinimu, taip pat vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

Ne asmeninius Pirkėjo duomenis, t.y. duomenis susijusius su Pirkėjo įsigytomis prekėmis, Pardavėjas gali naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Pirkėjo asmens tapatybės.

Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės reklamos tikslais, turi nuimti varnelę prie teiginio “Prenumeruokite naujienlaiškį” ir paspausti mygtuką “Išsaugoti”.

 2.2. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis internetine parduotuve www.2rieduciai.lt 

 2.3. Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę; prekių pristatymo adresą (pagal kurį Pardavėjas parinks artimiausią paštomatą prekių pristatymui), mokėtojo adresą, elektroninį paštą, telefono numerį. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje www.2rieduciai.lt  tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

 3.  Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

 3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Mokėti bankiniu pavedimu“.

 3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.2rieduciai.lt  internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

 4. Pirkėjo teisės

 4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.2rieduciai.lt  internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

 4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su  www.2rieduciai.lt  internetine parduotuve, jei prekė netiko (netiko dydis) ar buvo pristatyta su defektais.

4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo naudojama, sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos būklė ar išvaizda.

 5. Pirkėjo įsipareigojimai

 5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

 5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

 5.4. Pirkėjas, naudodamasis www.2rieduciai.lt  internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetiniu prekybos centru arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

 6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. ar 8.2.2. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

 7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės  teikiamomis paslaugomis.

 7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos ir privatumo sąlygų“ nustatytus atvejus.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes į jo nurodytam prekių pristatymo adresui artimiausią paštomatą (DPD, LP Express, Omniva) 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

 7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

 8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

 8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM.

 8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

 8.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, internetu, atsispausdinęs užsakymą arba nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į  Pardavėjo banko sąskaitą.

8.3. Atsiskaitydamas 8.2.1 punkte numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant.

 Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.3. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

 8.4. Pirkėjui sudarius sutartį su Pardavėju, Pirkėjas el. paštu gauna išankstinio apmokėjimo sąskaitą ir pranešimą apie užsakymo priėmimą su informacija apie užsakytas prekes ir  Pardavėjo banko sąskaita į kurią Pirkėjas turi pervesti pinigus už užsakytas prekes. Pardavėjas gavęs pinigus, atsiunčia patvirtinimą, kad prekės išsiųstos arba paruoštos atsiėmimui vietoje. Pirkėjas sąskaitą už įsigytas prekes gauna kartu su pristatytomis prekėmis. Sąskaitoje nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir pristatymo mokesčiai.

 9. Prekių pristatymas

 9.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

 9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti ar pasiimti iš artimiausio paštomato pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti ar pasiimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ar į artimiausią šiam adresui paštomatą ir Pirkėjas gautą žinute su pin kodu pasidalina su kitais asmenimis ar kitaip nutekinama ši informacija, kaip ir tuo atveju, kai žinutė nusiunčiama kitam asmeniui dėl Pirkėjo klaidingai nurodytos savo telefono, el. pašto ar prekių pristatymo adreso informacijos, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar netinkamu adresu.

 9.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (kurjeris, logistikos kompanijos).

 9.4. Prekių pristatymas už Lietuvos Respublikos teritorijos vykdomas atskiru susitarimu.

9.5. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui maždaug per 2-3 darbo dienas. Šis terminai yra preliminarus, nes priklauso nuo logistikos kompanijos krūvio ar kitų trikdžių. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

 9.6. Kiekvienas užsakymas vykdomas kuo greičiau. Kiekvienu atveju dėl pristatymo Pirkėjas bus informuojamas telefonu arba elektroniniu paštu.

 9.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 9.8. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę ar ji  tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo apie tai nedelsiant informuoti Pardavėją arba tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

 10.1. Kiekvienos  parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

 10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

 10.3. Tikrasis produktas gali nežymiai skirtis nuo pavaizduoto paveikslėlyje, taip pat paveikslėlyje gali būti dalių, kurių nėra produkto komplektacijoje.

 10.4. Visoms naujoms prekėms taikomas 12 mėnesių, o naudotoms prekėms 1 mėnesio garantinis terminas.

 10.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

 10.6. Garantinio termino metu defektuota prekę Pirkėjas savo sąskaita pristato Pardavėjui (Adresas: Kaunas, P. Lukšio 12-22 , arba į šiam adresui artimiausią paštomatą).

 10.7. Remontas atliekamas pagal gamintojo serviso dokumentaciją.

 11. Prekių grąžinimas ir keitimas

 11.1. Prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

 11.2.. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 11.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje, švarioje pakuotėje;

 11.2.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nesimatyti dėvėjimo žymių, nepabloginta jos išvaizda ar savybės;

 11.2.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos, nepažeistos etiketės ir kt.;

 11.2.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

 11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

 12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

 12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

 12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiktai tiesioginius nuostolius. 13. Pardavėjo taikomos ri

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

 13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje  įvairias akcijas.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

 14. Apsikeitimas informacija

 14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

 14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinėje parduotuvėje, skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 15. Baigiamosios nuostatos

 15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

 15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

 15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

 


Į viršų

© 2017, 2 RIEDUČIAI.LT , Visos teisės saugomos.

Sekite mus

Naujienlaiškio prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą mūsų naujienlaiškio prenumeratai
Įrašykite galiojantį el. pašto adresą.
Šis adresas jau užsiprenumeravęs mūsų naujienlaiškį Continue if you wish to unsubscribe.
Prenumeruoti
Atšaukti prenumeratą

© 2017, 2 RIEDUČIAI.LT , Visos teisės saugomos.

eCommerce by CubeCart